پشتیبانی و دانلود ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

s f

اطلاعات تماس
ایران - زنجان ، خیابان فوتون
ساختمان مرکز تجارت جهانی
youremail@yourdomain.com
123456789 98+
ما را دنبال کنید

لیست تعرفه کولر گازی

 

نوع خدمت تعرفه انجام کار
ثبت گارانتی کولر گازی تا 36000 +ایاب و ذهاب 470.000 تومان
ثبت گارانتی کولرگازی 36000 به بالا + ایاب و ذهاب 670.000 تومان
سرویس کامل پنل و کندانسور 300.000 تومان
شارژ گاز تکمیلی کولرها 50.000 تا 500.000 تومان
نصب آزاد و غیر گارانتی تا ۳۶هزار 600.000
نصب آزاد ۳۶۰۰۰ به بالا 750.000
شارژ گاز کامل 400.000 تا 1.200.000تومان
وکیوم دستگاه (9000 تا 18000) 100.000 تا 300.000تومان
پایه دیواری به همراه نصب 180.000 تا 300.000 تومان
پایه دیواری بزرگ شرکتی به همراه نصب 2500.000 تا 500.000 تومان
پایه زمینی 100.000 تا 180.000تومان
سوراخ کاری معمولی تا 15 سانت 50.000 تومان
سوراخ کاری معمولی تا 25 سانت 100.000 تومان
سوراخ کاری زمین و سقف 200.000 تومان
سوراخ کاری دیوار های بتنی طبق توافق طرفین
نوار پرایمر جداگانه متری 15.000 تومان
جوشکاری لوله های مسی هر سر 40.000 تا 65.000 تومان
تبدیل سایز لوله یا پرچ هر سر 50.000 تومان
کابل 2.5*2 و 2.5*4 و 1.5*6 به نرخ روز
تعویض خازن + جنس تا  50میکروفاراد 250.000 تومان
تعویض خازن + جنس از 50میکروفاراد به بالا 350.000 تومان
تعویض کمپرسور (9000 تا 1800)دستمزد 350.000 تومان
تعویض کمپرسور (36000 تا 1800) دستمزد 450.000 تومان
نصب شیلنگ درین متری 20.000 تومان
لوله 6 و 10 + عایق + پرایمر به نرخ روز
وله 6 و 12 + عایق + پرایمر به نرخ روز
لوله 10و 12 + عایق + پرایمر به نرخ روز
لوله 10 و 16 + عایق + پرایمر به نرخ روز
لوله 12 و 16 + عایق + پرایمر به نرخ روز
لوله 12 و 20 + عایق + پرایمر به نرخ روز
لوله 16 و 20 + عایق + پرایمر به نرخ روز
باز کردن دستگاه کندانسور + پنل 250.000 تومان
داکت کشی+برق کاری و … طبق توافق طرفین
سختی کار 50.000 تومان تا 150.000
ایاب و ذهاب و بازدید برای تعمیرات 100.000 تومان
ایاب و ذهاب + کارشناسی نصب 150.000 تومان
ایاب و ذهاب داخل محدوده 70.000 تومان
ایاب ذهاب خارج از محدوده (هر کیلومتر) 2.000 تومان
شستشوی خط از 40.000 تا 200.000 تومان